Vand, brand og indbrud – Forsikringsskader

Vi rykker ud ved brand-, vand- og indbrudskade.

Vi kan assistere med hurtig udrykning ved akutte indbruds-, vand- og brandskader da vi har døgnvagtsordning.

I først omgang drejer det sig om at få sikret den akutte indbrudsskade, stoppet vandskaden eller afspærret brandskaden.

Efterfølgende tager vi en vurdering, i samarbejde med deres forsikringsselskab, om skaden kræver reparation eller udskiftning.

RING VED BRAND-, VAND- OG INDBRUDSSKADE